Klasyczny tok lekcji gimnastyki według Denisiuka
Tok lekcji wychowania fizycznego składa się z trzech części: wstępnej, głównej i końcowej.

Część wstępna

Zbiórka, raport, przywitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji,pokaz, zabawa ożywiająca lub ćw. dyscyplinujące

Część główna

1. Ćwiczenia kształtujące
 • ćwiczenia ramion
 • ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej
 • ćwiczenia nóg
 • ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie czołowej
 • ćwiczenia nóg i ranion
 • ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie poprzecznej
 • ćwiczenia mięśni brzucha
 • ćwiczenia równoważne
 • podskoki
 • zabawa lub gra ruchowa

  2.Ćwiczenia stosowane
 • ćwiczenia równoważne na przyrządach
 • ćwiczenia zwinnościowe
 • ćwiczenia siłowe - zwisy
 • biegi
 • rzuty
 • skoki wolne i mieszane

  Część końcowa

  Ćwiczenia uspokajające - zabawa, pląs, ćw. korekcyjne, zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie


  logo mini